Tallinna Nõmme GümnaasiumTunniplaan 2018/2019 I pa Untis 2017
Tallinn7.9.2018 17:49


Esmaspäev
Teisipäev
Kolmapäev
Neljapäev
Reede
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
10h
Koor
Kn 313
kirjandus
Ec 113
vene keel
Ha 311
matemaatika
La 207
keemia
Va 303
ajalugu
Ta 210
keemia
Va 303
vene keel
Ha 311
geograafia
Tm 308
kirjandus
Ec 113
saksa keel
Am 111
matemaatika
La 207
inglise keel
211
vene keel
Le 116
uurimistöö alus
Va 303
saksa keel
Am 113
inglise keel
211
kehaline kasvat
ajalugu
Ta 210
Koor
Kn 313
geograafia
Tm 308
kirjandus
Ec 113
matemaatika
La 207
kunst
So 208
füüsika
Ra 307
saksa keel
Am 111
inglise keel
211
eesti keel
Ec 113
inglise keel
211
ajalugu
Ta 210
muusika
Kn 313
kunst
So 208
inglise keel
211
inglise keel
211
vene keel
Le 116
saksa keel
Am 111
vene keel
Ha 311
inglise keel
211
saksa keel
Am 113
kehaline kasvat
Si
inglise keel
211
saksa keel
Am 111
vene keel
Le 116
10r
Koor
Kn 313
geograafia
Tm 405
ajalugu
So 405
kirjandus
Ec 405
vene keel
Le 116
füüsika
Aa 405
eesti keel
Ec 113
inglise keel
211
kirjandus
Ec 405
uurimistöö alus
Va 405
inglise keel
211
matemaatika
405
füüsika
Aa 405
eesti keel
Ec 113
kehaline kasvat
Si
füüsika
Aa 405
vene keel
Le 116
matemaatika
405
keemia
Va 405
Koor
Kn 313
vene keel
Le 116
geograafia
Tm 308
inglise keel
211
matemaatika
405
kirjandus
Ec 405
inglise keel
211
matemaatika
405
keemia
Va 405
ajalugu
So 405
muusika
Kn 313
inglise keel
211
inglise keel
211
inglise keel
211
matemaatika
207
vene keel
Le 116
matemaatika
206
kehaline kasvat
inglise keel
211
vene keel
Le 116
vene keel
Le 116
10l
Koor
Kn 313
füüsika
Aa 307
muusika
Kn 313
matemaatika
206
bioloogia
Sa 310
inglise keel
211
geograafia
Tm 308
matemaatika
206
bioloogia
Sa 310
inglise keel
211
kirjandus
Ec 113
vene keel
Ha 311
matemaatika
206
inglise keel
211
uurimistöö alus
Va 303
ajalugu
So 208
keemia
Va 303
füüsika
Aa 307
inglise keel
211
Koor
Kn 313
kehaline kasvat
Si
keemia
Va 303
geograafia
Tm 308
vene keel
Ha 311
ajalugu
So 208
kirjandus
Ec 113
inglise keel
211
inglise keel
211
matemaatika
112
füüsika
Aa 307
eesti keel
Ec 113
bioloogia
Sa 310
vene keel
Ha 311
inglise keel
211
vene keel
Ha 311
vene keel
Ha 311
kehaline kasvat
inglise keel
211
vene keel
Ha 311
11h
Koor
Kn 313
vene keel
Le 116
keemia
Va 303
ajalugu
So 208
kirjandus
To 115
inglise keel
Pi 111
inglise keel
Pi 111
geograafia
Tm 308
matemaatika
La 207
muusika
Kn 313
füüsika
Ra 307
saksa keel
Am 111
ajalugu
So 208
saksa keel
Am 113
vene keel
Le 116
kehaline kasvat
Si
inglise keel
Pi 111
eesti keel
To 115
matemaatika
La 207
Koor
Kn 313
majandus
Li 313
ajalugu
So 208
bioloogia
Km 310
vene keel
Le 116
kirjandus
To 115
riigikaitse
405
filosoofia
Ta 210
eesti keel
To 115
inglise keel
Pi 111
matemaatika
La 207
bioloogia
Km 308
kehaline kasvat
11r
Koor
Kn 313
ajalugu
So 208
kirjandus
To 115
inglise keel
Pi 111
füüsika
Aa 307
kunst
So 208
matemaatika
Kl 206
keemia
Va 303
inglise keel
Pi 111
filosoofia
Ta 210
füüsika
Aa 307
ajalugu
So 208
geograafia
Tm 308
eesti keel
To 115
kirjandus
To 115
füüsika
Aa 307
inglise keel
Pi 111
eesti keel
To 115
inglise keel
Be 022
matemaatika
Kl 206
bioloogia
Km 308
Koor
Kn 313
majandus
Li 313
bioloogia
Km 310
kehaline kasvat
Si
vene keel
Le 116
matemaatika
Kl 206
riigikaitse
405
füüsika
Aa 307
muusika
Kn 313
matemaatika
Kl 206
kunst
So 208
vene keel
Le 116
inglise keel
Be 022
vene keel
Le 116
inglise keel
Be 022
vene keel
Le 116
kehaline kasvat
inglise keel
Pi 111
inglise keel
Be 022
11l
Koor
Kn 313
bioloogia
Sa 310
geograafia
Tm 308
ajalugu
Ta 210
muusika
Kn 313
matemaatika
206
inglise keel
Pi 111
matemaatika
206
vene keel
Ha 311
bioloogia
Sa 310
filosoofia
Ta 210
geograafia
Tm 308
kunst
So 208
füüsika
Aa 307
keemia
Va 303
füüsika
Aa 307
inglise keel
Pi 111
eesti keel
To 115
vene keel
Ha 311
ajalugu
Ta 210
matemaatika
206
Koor
Kn 313
majandus
Li 313
matemaatika
206
inglise keel
Pi 111
kirjandus
To 115
kehaline kasvat
Si
riigikaitse
405
keemia
Va 303
kunst
So 208
eesti keel
To 115
kirjandus
To 115
matemaatika
206
bioloogia
Sa 310
inglise keel
Pi 111
vene keel
Ha 311
inglise keel
Be 022
vene keel
Ha 311
inglise keel
Be 022
inglise keel
Be 022
kehaline kasvat
inglise keel
Be 022
12h
Koor
Kn 313
inglise keel
Pi 111
vene keel
Le 116
eesti keel
To 115
ajalugu
Ta 210
muusika
Kn 313
ajalugu
Ta 210
vene keel
Le 116
kunst
So 208
kehaline kasvat
Si
kirjandus
To 115
matemaatika
La 207
ühiskonnaõpetus
Ta 210
kirjandus
To 115
saksa keel
Am 113
ajalugu
Ta 210
matemaatika
La 207
bioloogia
Km 308
inglise keel
Pi 111
inglise keel
Pi 111
Koor
Kn 313
eesti keel
To 115
kirjandus
To 115
ajalugu
Ta 210
füüsika
Ra 307
ühiskonnaõpetus
Ta 210
saksa keel
Am 111
ärikeel
Be 115
vene keel
Le 116
matemaatika
La 207
bioloogia
Km 308
filosoofia
Ta 210
inglise keel
Pi 111
kehaline kasvat
Mt
12r
Koor
Kn 313
matemaatika
206
inglise keel
Pi 111
füüsika
Aa 307
ajalugu
So 208
eesti keel
To 115
kirjandus
To 115
kunst
So 208
muusika
Kn 313
inglise keel
Be 022
matemaatika
206
kehaline kasvat
Si
ajalugu
So 208
ühiskonnaõpetus
Ta 210
eesti keel
To 115
inglise keel
Be 022
inglise keel
Pi 111
matemaatika
208
bioloogia
Km 308
füüsika
Aa 307
Koor
Kn 313
joonestamine
Jo 112
matemaatika
206
inglise keel
Be 022
matemaatika
206
ühiskonnaõpetus
Ta 210
ärikeel
Be 115
kirjandus
To 115
füüsika
Aa 307
matemaatika
112
inglise keel
Pi 111
bioloogia
Km 308
inglise keel
Be 022
vene keel
Le 116
kehaline kasvat
Mt
vene keel
Le 116
vene keel
Ha 311
inglise keel
Pi 111
vene keel
Ha 311
12l
Koor
Kn 313
muusika
Kn 313
ühiskonnaõpetus
Ta 210
bioloogia
Sa 310
inglise keel
Pi 111
vene keel
Ha 311
joonestamine
Jo 112
kehaline kasvat
Si
füüsika
Aa 307
inglise keel
Be 022
keemia
Va 303
ühiskonnaõpetus
Ta 210
geograafia
Tm 308
ajalugu
So 208
matemaatika
206
füüsika
Aa 307
vene keel
Ha 311
kirjandus
To 115
Koor
Kn 313
matemaatika
206
inglise keel
Pi 111
eesti keel
To 115
keemia
Va 303
kunst
So 208
matemaatika
207
ärikeel
Be 115
inglise keel
Pi 111
bioloogia
Sa 310
ajalugu
So 208
eesti keel
To 115
kirjandus
To 115
matemaatika
206
inglise keel
Be 022
vene keel
Le 116
kehaline kasvat
Mt
inglise keel
Pi 111
vene keel
Le 116
inglise keel
Be 022
inglise keel
Be 022
8a
matemaatika
La 207
eesti keel
Si 112
kirjandus
Si 112
Inglise keel
Bo 206
Inglise keel
Bo 109
matemaatika
La 207
Inimeseõpetus
Sa 310
füüsika
Ra 303
geograafia
Sa 310
Vk
Pi 406
ajalugu
Gr 112
Vk
Pi 112
Koor
Vo 313
ajalugu
Gr 112
bioloogia
310
keemia
Va 303
muusika
Vo 313
kunst
Ra 112
kehaline kasvat
Pa
bioloogia
308
geograafia
Sa 310
kirjandus
Si 112
eesti keel
Si 112
keemia
Va 303
Inglise keel
Bo 116
matemaatika
La 207
Käsitöö
Ar
matemaatika
La 207
Inglise keel
Bo 112
Vk
Pi 311
Vk
Pi 406
Inglise keel
Bo 115
kehaline kasvat
Ka
Vk
Pi 112
Tööõpetus
Or
Vk
Pi 311
Inglise keel
Bo 112
8b
eesti keel
Na 115
kirjandus
Na 115
Vk
Sm 406
Matemaatika
ül 308
geograafia
Sa 310
ajalugu
So 208
füüsika
Ra 307
Vk
Sm 406
Matemaatika
ül 112
Inglise keel
Sp 109
Inimeseõpetus
Sa 310
kehaline kasvat
Ka
Koor
Vo 313
kirjandus
Na 308
eesti keel
Na 308
kunst
Ra 112
Inglise keel
Sp 109
bioloogia
310
muusika
Vo 313
kehaline kasvat
Pa
ajalugu
So 208
Inglise keel
Sp 109
bioloogia
310
Matemaatika
ül 310
keemia
Va 303
geograafia
Sa 310
Vk
Sm 406
keemia
Va 303
Käsitöö
Ar
Inglise keel
Sp 109
Inglise keel
Sp 109
Vk
Sm 406
Vk
Sm 406
Vk
Sm 406
Inglise keel
Sp 109
Tööõpetus
Or
8c
eesti keel
Si 112
geograafia
Sa 310
Vk
Sm 406
kirjandus
Si 112
matemaatika
ül 308
bioloogia
112
ajalugu
So 208
Inglise keel
Sp 109
matemaatika
ül 206
keemia
Va 303
Koor
Vo 313
muusika
Vo 313
ajalugu
So 208
Inglise keel
Sp 109
kunst
Ra 112
keemia
Va 303
Käsitöö
Mu
füüsika
Ra 307
Vk
Sm 406
kirjandus
Si 112
kehaline kasvat
Pa
eesti keel
Si 112
Inglise keel
Sp 109
matemaatika
ül 206
bioloogia
303
matemaatika
ül 308
geograafia
Sa 310
Inimeseõpetus
Sa 310
Inglise keel
Sp 109
Vk
Sm 406
Inglise keel
Sp 109
Vk
Sm 406
Vk
Sm 406
Tööõpetus
Or
Inglise keel
Sp 109
kehaline kasvat
Ka
Vk
Sm 406
9a
geograafia
Tm 308
ajalugu
Ta 210
matemaatika
La 207
keemia
Va 303
Inglise keel
Sp 109
eesti keel
Ec 113
bioloogia
310
ajalugu
Ta 210
eesti keel
Ec 113
matemaatika
La 207
Inglise keel
Sp 109
Inglise keel
Sp 109
Koor
Vo 313
füüsika
206
kunst
Ra 112
muusika
Vo 313
matemaatika
La 207
eesti keel
Ec 113
ühiskonnaõpetus
Ta 210
kehaline kasvat
Pa
geograafia
Tm 308
vene keel
Ha 311
vene keel
Ha 311
füüsika
206
bioloogia
303
Inglise keel
Sp 109
keemia
Va 303
ühiskonnaõpetus
Ta 210
Käsitöö
Ar
vene keel
Ha 311
vene keel
Ha 311
kehaline kasvat
Ka
Inglise keel
Sp 109
vene keel
Ha 311
Tööõpetus
Or
9b
keemia
Va 303
Inglise keel
Be 022
füüsika
206
bioloogia
113
kirjandus
Ec 113
Inglise keel
Be 022
Matemaatika
La 207
geograafia
Tm 308
Matemaatika
La 207
ühiskonnaõpetus
Ta 210
füüsika
206
Käsitöö
Ar
Koor
Vo 313
ühiskonnaõpetus
Ta 210
muusika
Vo 313
bioloogia
310
ajalugu
Ta 210
Inglise keel
Be 022
Vk
Sm 406
kunst
Ra 112
Vk
Sm 406
Matemaatika
La 207
eesti keel
Ec 113
keemia
Va 303
geograafia
Tm 308
kehaline kasvat
Pa
Matemaatika
La 207
ajalugu
Ta 210
kirjandus
Ec 113
Vk
Sm 406
Vk
Sm 406
Tööõpetus
Or
Vk
Sm 406
Inglise keel
Be 022
kehaline kasvat
Ka
Inglise keel
Be 022
Untis 2017         Kanna indeks üle         Untis Tunniplaani tarkvara
2018 I pa